Batı Düşünce Tarihinin İlk Doğabilimcisi ve Analitik Filozofu : Miletoslu Thales Kimdir ?


Miletoslu Thales Kimdir

Antik Yunan'ın ilk filozofu olarak anılan Thales, günümüzde Türkiye sınırları içerisinde bulunan eski İyon liman kenti Miletosluydu. [ Miletoslu Thales hayatı - kısaca hayatı - Miletoslu filozoflar ] Bu kent, Antik Yunan'da bilim ve felsefe alanındaki gelişmeler için önemli bir merkez olmasıyla ünlüdür. Muhtemelen MÖ 620 yılında Milestos'ta dünyaya gelen Thales, bir Sokrates öncesi dönem filozofu olarak, dünyanın temel doğasının su olduğunu iddia ettiği söylemleriyle tanınmaktadır. Bugün Thales hakkında sahip olduğumuz kısıtlı bilgiyi yanlızca Aristoteles ve Herodot'un kendisinden bahsettiği kaynaklar oluşturuyor.  Bu kaynaklara bakarak ünlü filozof Thales'in, şöhretini bilge sözlerinden çok, sahip olduğu düşünce metoduna borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Onu farklı kılan ise evrenin doğasını Honer'in antropomorfik yani insan biçimcisi tanrılarının istek ve iradelerine başvurmadan açıklamayı amaçlayan ilk düşünür olması. Bunun aksine Thales, gözlemlerini açıklamada günümüzde dahi popülerliğini yitirmemiş, daha genel ve nedensel bir anlayışa başvuruyor. Diğer bir yandan Thales, Batı düşünce tarihinin ilk doğabilimcisi ve analitik filozofu olarak görülüyordu ve bunda, Herodot'un eserlerinde bahsedilen Güneş Tutulmasının MÖ 585'te Medes ve Lidyalılar arasında çıkacak savaş sırasında gerçekleşeceğini öngörmesinin de önemli bir etkisi var. 


Miletoslu Thales Kimdir

Yaşadığı dönemin ilerisinde, oldukça modern bir düşünür olan Thales'in, günümüz deyimiyle bir girişimci olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bir efsaneye göre de Thales'in zengin olması zeytin hasadına yaptığı yatırıma bağlanmaktadır. Thales, fiziksel dünyanın ve yaşamın temelinin su olduğuna inanıyordu. Suyun buharlaşarak gaz ve donarak katı hale dönüşebileceğini görmek nemin doğal yaşam için önemini ve suyun doğal yaşam için gerekli olan başlıca etken olduğunu görmesini sağladı. Thales'in düz bir yüzeye sahip olan Dünya'nın su üzerinde yüzmekte olduğuna dair iddiaları günümüzdeki " Plaka Tektoniği " kuramının temellerini oluşturuyordu. Aristoteles'e ait kaynaklarda da Thales'in yeryüzünün bir ahşap gibi kaldırma gücü olduğuna ve bir gemi gibi su üzerinde yüzdüğüne inandığından bahsediliyordu. Miletoslu Thales Kimdir


Tanrıların isteklerine hizmet etmektense, gözlenmesi mümkün olan durumlar hakkında doğal hayata uygun açıklamalar yapmayı hedefleyen Thales, bu doğrultuda Tanrı'nın dünyadaki tüm varlıkların ruhunda bulunduğuna inanıyordu. Aetius da eserlerinde Thales'in dünyanın beyninin Tanrı olduğunu kabul edip, bu tanrının Dünya'daki tüm varlıklarla birbirine karışmış olduğuna inandığından bahseder. Bu anlayış bugün Hindistan'daki Budizm'in de aralarında yer aldığı birçok dini inancın temelini oluşturmaktadır. Hakkında tüm spekülasyonlara rağmen Thales, birçok yönüyle özellikle de din - felsefe - bilim konusunda görüşleriyle halka ve günümüzde birçok teoriye ışık tutmuş modern bir filozoftur. 

❗ Ayrıca " KFC Kurcusunun Hikayesi :  Harland Sanders " yazımı da okuyabilirsiniz.
Kendi evrenini yaşıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder