Samoslu Pisagor Kimdir : Hayattaki Nihai Gerçek Sayılardır !

Samoslu Pisagor Kimdir : Hayattaki Nihai Gerçek Sayılardır !

Samoslu Pisagor Kimdir : Hayattaki Nihai Gerçek Sayılardır !

Kesin bir tarihten bahsetmek mümkün olmasa da Pisagoru'un yaklaşık olarak MÖ 6. yüzyılın ilk yarısında dünyaya geldiğine inanılmaktadır. Dik açılı üçgenin hipotenüsünün karesinin kalan iki kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu ileri sürdüğü Pisagor Teoremi sayesinde günümüzde de birçok öğrencinin tanıdğı filozof, yaşadığı dönemde hem Mısırlılar, hem de gençliğinde seyahat ettiği Babiller için önemli bir figürdü. kendi yazılı eser vermeyip tıpkı Sokrates gibi öğrencilerinden kendi düşüncelerini raporlamasını isteyen Pisagor, büyük kitlelerce tanınıyor olmasına rağmen hala gizemli yönünü korumaktadır. En az gizemli kişiliği kadar sıra dışı görüşleriyle de adını duyuran düşünürün mistik çalışmalar sürdüren bir tarikatı da bulunuyordu. Kuruculuğunu Pisagor'un üstlendiği bir okulda sayısız bilimsel ve düşüncesel çalışma gerçekleştirilmekteydi. Çalışma konuları arasında fasulye yasağı gibi alışılmışın dışında ve tuhaf bulunabilecek birçok öğreti yer alıyordu. Fasülye yasağı ise tüketimini azaltarak fasulyeye duyulan saygıyı artırmayı amaçlıyordu. Pisagor reenkarnasyon, ölümden sonra ruhun bir bedenden başka bir bedene başka bir bedene göç etmesi ve nümeroloji kavramlarının günümüze ulaşmasında etkili bir rol oynadı.


Samoslu Pisagor Kimdir : Hayattaki Nihai Gerçek Sayılardır !

Samoslu Pisagor Kimdir : Hayattaki Nihai Gerçek Sayılardır !

Ünlü filozof, müzik üzerine teorisinden yola çıkarak hayattaki nihai gerçeğin sayılar olduğuna inanıyordu. Müzik notaları arasındaki mesafeler ile ilk 4 rakam kullanılarak yapılabilen oranlamalar arasındaki ilişkiden de etkilenen Pisagor, öğretimleri sırasında müziğin ruh üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu belirtiyordu. Bu inanç, günümüzde sayıların dünyadaki nihai gerçek olduğu görüşünün çıkış noktası olarak da kabul edilmektedir. Mükemmelliğin simgesi olarak kabul edilen 10 sayısı, bunu ilk dört rakamı içinde bulundurmasına borçluydu. Bu rakamlar ise tek başlarına bireyse fikirleri temsil ederken ; 1 nokta,2 satır, 3 yüzey ve 4 madde kavramlarını vurgulamaktaydı. Bunun yanında, dönemde Dünya, Ay, Güneş, Counter-earth ve diğer 5 gezegen ile toplam 10 gök cisminin bulunduğuna ve merkezi bir ateş etrafında dönmekte olduklarına inanılması da şüphesiz 10 rakamın önem kazanmasında etkili oluyordu. 


Samoslu Pisagor Kimdir : Hayattaki Nihai Gerçek Sayılardır !

Samoslu Pisagor Kimdir : Hayattaki Nihai Gerçek Sayılardır !

Pisagor'un ölümünden sonra, okulu iki ayrı gruba ayrıldı. Bunlardan biri dini ve mistik konular üzerinde çalışırken, diğeri daha çok matematiksel ve bilimsel konulara odaklanıyordu. Pisagor'un evren ve kozmos üzerindeki görüşlerinin kendi çalışma ve keşif sonuçlarıyla da ters düştüğü noktalar bulunuyordu. Bunlardan en önemlisi köşe ve kenarlarının oranlamasının tam sayı olarak ifade edilemeyeceğiydi. Bu da günümüzdeki irrasyonel sayıların keşfine yol açtı. 

❗ Ayrıca " Miletoslu Thales Kimdir " yazımı da okuyabilirsiniz.

Kendi evrenini yaşıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder